Floristería en kushiro city, hokkaido, de Nadamoto Yuyiko Arqchitects.