Ahora si, ya está disponible el primer número de fanzine colores en el que he tenido la suerte de participar. Enviándoles un mail a fanzinecolores@gmail.com os lo mandan a a casa.Va mi aportación.

“A arquitectura constrúese con materia, é masa xurdida dun territorio, que xa nunca volve o seu lugar orixinal. A responsabilidade no uso deste recurso material é a base da nosa profesión.

Do soporte azul érguense catro paredes que deixan unha pegada nel. Esta ausencia ten o formato dunha sombra pero non o é.

A construcción dun espazo azul fíxose en Vigo no mes de Novembro con cartulina branca e pintura en esprai azul.”

Y si pinchas encima de la siguiente imagen tienes el giff animado.