Video publicado polo Colexio de Arquitectos de Santiago con motivo da exposición do concurso de ideas polo AVE.